„Amnestia ” dla żywności z odrzuconymi oświadczeniami!

źródło zdjęcia: www.sxc.huźródło zdjęcia: www.sxc.hu

Zgodnie z przepisami rozporządzenia 432/2012 w dniu 14 grudnia 2012 r. upływa sześciomiesięczny okres przejściowy, podczas którego producenci żywności mogli stosować oświadczenia zdrowotne niezatwierdzone przez Komisję Europejską. W praktyce, upływ okresu przejściowego oznacza, że po tej dacie z rynku powinny zniknąć wszelkie środki spożywcze oznakowane oświadczeniami zdrowotnymi niezamieszczonymi w wykazie dozwolonych oświadczeń, przyjętym w maju przez Komisję Europejską.

Czy w związku z powyższym producenci będą zobowiązani do wycofania swoich produktów z obrotu i wprowadzeniu ich w nowych, dostosowanych do przepisów unijnych opakowaniach?

autor-katarzyna-gesiak

 

Zdaniem Głównego Inspektora Sanitarnego nie będzie to konieczne. W świetle komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej GIS, akty unijne regulujące kwestie stosowania oświadczeń zdrowotnych nie zawierają postanowień nakazujących wycofanie z obrotu żywności znajdującej się już na rynku a oznakowanej oświadczeniami nieuwzględnionymi w wykazie dozwolonych oświadczeń.

Dalej czytamy w komunikacie GIS  m.in., że „produkty zawierające oświadczenia zdrowotne, które nie zostały uwzględnione w wykazie dopuszczonych oświadczeń, mogą pozostawać w obrocie po upływie sześciomiesięcznego okresu  przejściowego, aż do wyczerpania zapasów, jeżeli zostały oznakowane lub wprowadzone do obrotu przed upływem tego terminu”, tzn. przed datą 14 grudnia 2012 r.

Treść komunikatu GIS dostępna na stronie http://gis.gov.pl/dep/?lang=pl&dep=5&id=48.

 


Autor: Katarzyna Gęsiak, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

biuro@kondrat.pl


źródło zdjęcia: www.freeimages.com