ARTYKUŁY

CICHO SZA…, NIE CHWAL SIĘ ŻE WDROŻYŁEŚ HACCP

Mimo że obowiązek wdrożenia systemu HACCP – systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Points), ciąży na niemal wszystkich podmiotach z sektora spożywczego, nie każdy wie, że informowanie o tym fakcie konsumentów na opakowaniach lub w reklamie swoich produktów jest niedozwolone. Podawanie na produkcie informacji o wdrożeniu systemu HACCP może […]


JAK POWIADOMIĆ GIS O PIERWSZYM WPROWADZENIU DO OBROTU

Zanim zaczniemy wprowadzać do obrotu pewne kategorie żywności m.in. suplementy diety oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego musimy powiadomić o tym Głównego Inspektora Sanitarnego. Jak dokonać powiadomienia, elektronicznie czy papierowo? Powiadomienie Głównego Inspektora Sanitarnego o zamiarze wprowadzenia do obrotu może być dokonane w sposób klasyczny przez złożenie do GIS wypełnionego papierowego formularza powiadomienia według wzoru, […]


Czy oświadczenia porównawcze są reklamą porównawczą?

Generalnie rzecz ujmując, oświadczenia porównawcze to szczególny rodzaj oświadczeń żywieniowych, których stosowanie ma na celu uzmysłowienie konsumentowi, że produkt A jest lepszy od produktów oferowanych przez konkurentów. Zgodnie z przepisami rozporządzenia 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, poprzez stosowanie oświadczeń porównawczych porównuje się skład danej żywności ze składem […]


KONIEC (DO)WOLNOŚCI?

W grudniu wchodzi w życie rozporządzenie Komisji Europejskiej ustanawiające wykaz dozwolonych oświadczeń zdrowotnych, a tym samym ograniczające swobodę przedsiębiorców w znakowaniu, prezentacji i reklamie produktów spożywczych. Wydaje się, że nowe zasady informowania konsumentów o korzystnych właściwościach produktów spożywczych uderzą w szczególności w producentów suplementów diety, ponieważ znacznie ograniczą swobodę przypisywania żywności właściwości prozdrowotnych. Czym jest […]