ARTYKUŁY

FSMP – szykują się zmiany w przepisach

20 lipca 2016 r. zacznie obowiązywać większość przepisów nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała oraz uchylające dyrektywę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, […]


Ujednolicenie sposobu postępowania przy podawaniu konsumentom informacji na temat żywności. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011

Z dniem 13 grudnia 2014 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy […]


Witamina E może opóźnić postęp choroby Alzheimera

Jak wynika z ostatnich badań przeprowadzonych przez naukowców z Minneapolis Veterans Affairs Health Care System, witamina E może mieć istotny wpływ na opóźnianie rozwoju choroby Alzheimera u pacjentów, u których zdiagnozowano łagodne lub średnie stadium tej choroby. Witamina E znana ze swoich właściwości przeciwutleniających, zdaniem Maurice Dysken, pod którego kierownictwem prowadzone były badania, może w […]


Oznaczenie „suplement diety” koniecznie w bezpośrednim sąsiedztwie nazwy handlowej produktu

Swoboda w znakowaniu środków spożywczych ograniczona jest przez przepisy prawa, w tym w szczególności przez przepisy ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dla przykładu, nieumieszczenie oznaczenia „suplement diety” w bezpośrednim sąsiedztwie nazwy handlowej zgodnie z art. 103 wspomnianej ustawy zagrożone jest karą pieniężną nawet w wysokości do trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za […]


Trybunał Sprawiedliwości interpretuje dozwolone oświadczenia o zmniejszaniu ryzyka choroby

Spółka Green – Swan Pharmaceuticals CR, a.s. przed dniem 1 stycznia 2005 r. wprowadziła do obrotu na rynku czeskim suplement diety pod nazwą „GS Merilin”. Był on sprzedawany w opakowaniu zawierającym oświadczenie, zgodnie z którym „preparat zawiera dodatek wapnia i witaminy D3, które przyczyniają się do zmniejszenia czynnika ryzyka w rozwoju osteoporozy i przy złamaniach”. […]


Nowe zasady etykietowania produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego

W dniu 12 czerwca 2013 r. zostały przyjęte nowe zasady dotyczące etykietowania oraz składu produktów dla dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego. Nowa regulacja wprowadzona została w drodze Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 609/2013 w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, […]


Słodkie zamieszanie – stewia alternatywą dla cukru

Choć stewia – roślina pochodząca z Paragwaju, jest znana i stosowana od dawna na innych kontynentach jako dodatek do żywności, po wielu latach badań i kontrowersji wreszcie została dopuszczona na rynek europejski. Kilka faktów prawnych Dodatki do żywności są substancjami, które są celowo dodawane do żywności w celu spełnienia pewnych funkcji technologicznych. Muszą one być […]


„Niech żywność będzie Twoim lekarstwem, a lekarstwo Twoją żywnością”, czyli o żywności funkcjonalnej

Cytowane powyżej słowa Hipokratesa doskonale odzwierciedlają rolę jaką w naszej diecie pełni tzw. żywność funkcjonalna, czyli produkty spożywcze, które oprócz podstawowego przeznaczenia – dostarczania człowiekowi niezbędnego do życia pokarmu, pełnią dodatkowe funkcje w organizmie – np. obniżają poziom cholesterolu we krwi. Ze względu na szerokie zainteresowanie konsumentów „zdrowymi” produktami, w trosce o dostęp konsumentów do […]


Masz czas do 14 grudnia 2012!

14 grudnia 2012 r. – jest to data wejścia w życie przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. ustanawiającego wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci. Z przepisów tych wynika niemożność stosowania w znakowaniu artykułów spożywczych innych […]


STOP! Już teraz zmień etykietę!

Gdzie 6 = wysokość X = co najmniej 1,2 mm. Jeśli największa powierzchnia opakowania ma pole mniejsze niż 80 cm2, wysokość X = co najmniej 0,9 mm. Nie, to nie jest zadanie matematyczne, to parametry minimalnej czcionki jaką możesz użyć na etykiecie. Już niedługo zacznie obowiązywać nowa kompleksowa regulacja dotycząca znakowania środków spożywczych – Rozporządzenie Nr […]