ARTYKUŁY
Planowane zmiany dot. napojów winiarskich

Dnia 21 stycznia 2022 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich, rodzajów tych napojów, ich…Rozszerzenie wykazu przejść granicznych

Dnia 4 stycznia 2022 r. na stronie RCL opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, na których…


Holler Box