ARTYKUŁY

Projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Dnia 2 stycznia 2023 r. opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Zakłada on m.in.: obowiązkowe zamieszczenie komunikatu podczas prezentacji lub reklamy suplementu diety, tj. „Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety. Suplement diety nie ma właściwości leczniczych.”; zakaz wykorzystywania w reklamach wizerunku autorytetów i ekspertów w […]


Jakość handlowa wyrobów garmażeryjnych w 2022 r. pod lupą IJHARS

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła jakość handlową wyrobów garmażeryjnych z nadzieniem (typu pierogi, naleśniki, krokiety, pyzy, kartacze) w 76 lokalach gastronomicznych. Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 125 partii, z czego w 55 stwierdzono nieprawidłowości (44,0%). Dotyczyły one m.in.: Podmiany asortymentowej (np. ser Feta zastępowano serem sałatkowym, wołowinę zastępowano mięsem wieprzowym). Podania niepełnej, niezrozumiałej dla konsumenta […]


„Pizza Napoletana” w unijnym rejestrze GTS z zastrzeżeniem nazwy

W listopadzie 2022 r. Komisja Europejska wydała rozporządzenie wykonawcze 2022/2313 rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę „Pizza Napoletana” z zastrzeżeniem nazwy. Zgodnie z rozporządzeniem specyfikację produktu GTS „Pizza Napoletana” uznaje się za specyfikację, o której mowa w art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, w odniesieniu do GTS „Pizza Napoletana” z zastrzeżeniem nazwy. Nazwa ta […]


Ograniczenie stosowania ekstraktów z zielonej herbaty

Dnia 1 grudnia 2022 r. opublikowano rozporządzenie Komisji (UE) 2022/2340 z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do ekstraktów zielonej herbaty zawierających 3-galusan (-) epigalokatechiny. Wskutek uchwalonej nowelizacji, ekstrakty zielonej herbaty zawierające 3-galusan (-) epigalokatechiny zostały włączone do wykazu substancji podlegających ograniczeniom. […]


„Żywność DOMOWA”

Święta Bożego Narodzenia to zwykle czas „zakupowej gorączki”. Zakupy robimy wtedy szybko, bardzo często sugerując się opakowaniem produktu. Producenci to wiedzą, dlatego robią wszystko, by sprawić wrażenie, że ich produkt jest wyjątkowy. Coraz częściej na półkach sklepowych pojawiają się serie środków spożywczych określanych mianem „domowe”. Są to m.in. „domowe pierniczki”, „domowy pasztet wieprzowy” czy „bigos […]


Nowe regulacje dot. recyklingu tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością

Tworzywa sztuczne są materiałem szeroko wykorzystywanym w branży spożywczej. Zapewniają bezpieczeństwo żywności i ograniczają jej marnowanie. Alarmującym zjawiskiem jest jednak generowanie coraz większych ilości odpadów z tworzyw sztucznych oraz ich uwalnianie do środowiska. Wprowadzenie zmian na poziomie unijnym i skuteczna realizacja planu wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym jest możliwa m.in. w przypadku zwiększenia zawartości tworzywa […]


SZKOLENIE: „Compliance w branży farmaceutycznej, żywnościowej, medycznej i biotechnologicznej”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu online organizowanym przez Kancelarię Kondrat i Partnerzy „Compliance w branży farmaceutycznej, żywnościowej, medycznej i biotechnologicznej” w dniu 7 grudnia 2022 r. (środa) w godz. 10:00 – 13:00. Podczas szkolenia zostaną omówione następujące kwestie: Odpowiedzialność kadry zarządzającej, perspektywa nowelizacji KSH Umowy – elementy istotne z perspektywy compliance w organizacji Ochrona […]


„Symbol recyklingu”

Recykling to nic innego jak powtórne wykorzystanie surowców odpadowych. Jego celem jest ograniczenie nadmiernego eksploatowania złóż naturalnych oraz zmniejszenie ilości śmieci trafiających do środowiska. Producenci żywności coraz częściej decydują się na wykorzystywanie opakowań pochodzących z recyklingu oraz chętnie deklarują ten fakt na etykiecie. Jednak co tak naprawdę oznacza znak „przydatności opakowania do recyklingu”? Czym różni […]


Preparaty do żywienia niemowląt w świetle wymagań prawnych

Liczne publikacje i badania naukowe jednoznacznie wskazują na korzyści karmienia piersią dla zdrowia i optymalnego rozwoju dzieci. Zdarza się jednak, że karmienie naturalne z różnych przyczyn jest niemożliwe. Alternatywą stają się wówczas preparaty do żywienia niemowląt. Bezpieczeństwo, prawidłowe oznakowanie oraz szeroko pojęta jakość produktów dedykowanych najmłodszym konsumentom powinna stanowić bezwzględny priorytet dla każdego producenta żywności. […]


Planowana nowa stawka opłaty za przeprowadzenie kontroli świń

Dnia 28 października 2022 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną. W projektowanym rozporządzeniu została zaproponowana nowa stawka opłaty za przeprowadzenie kontroli świń przeznaczonych do wywozu, handlu lub przemieszczania w celach niehandlowych albo umieszczania na rynku krajowym. Wysokość tej stawki opłaty […]