ARTYKUŁY

SYSTEM NUTRI-SCORE – szkolenie online (nagranie)

Nutri-Score to dobrowolny system oznaczania wartości żywieniowej na froncie etykiety. Jego charakterystyczne logo coraz częściej pojawia się na opakowaniach środków spożywczych dostępnych na rynku. W praktyce stosowanie systemu Nutri-Score nadal budzi wiele wątpliwości u producentów. Aby je rozwiać, zachęcamy do udziału w szkoleniu online (nagranie) dotyczącym systemu Nutri-Score, w którym Kinga Krent, specjalista ds. prawa […]


Prezes UOKiK wydał rekomendacje dla influencerów dot. oznaczania treści reklamowych

Dnia 26 września 2022 r. Prezes UOKiK wydał rekomendacje dotyczące oznaczania treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych. Jak wskazuje Prezes UOKiK, dokument ten zawiera nie tylko ważne definicje czy regulacje prawne i konsekwencje, jakie można ponieść w związku z kryptoreklamą, ale także konkretne przykłady oznaczeń materiałów reklamowych w różnych mediach społecznościowych, takich jak Instagram, […]


Szereg substancji aromatycznych wycofanych z unijnego wykazu

Dnia 26 września 2022 r. wchodzi w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1466 z dnia 5 września 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do usunięcia z unijnego wykazu niektórych substancji aromatycznych. Zgodnie z rozporządzeniem, z unijnego wykazu zostają wykreślone następujące substancje aromatyczne: 1-(4-metoksyfenylo)pent-1-en-3-on (nr FL 07.030); […]


Zawiadomienie Komisji ws. wytycznych dot. HACCP

Dnia 16 września 2022 r. opublikowano zawiadomienie Komisji w sprawie wytycznych dotyczących wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCP, uwzględniając ułatwienia/elastyczność w zakresie wdrażania w niektórych przedsiębiorstwach spożywczych (2022/C 355/01). Celem niniejszych wytycznych jest usprawnienie i zharmonizowanie wdrażania wymogów UE dotyczących dobrych praktyk higienicznych i procedur opartych […]


Nowelizacja ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

Polecamy Państwu najnowszy artykuł autorstwa mgr inż. Kingi Krent, specjalisty ds. prawa żywnościowego, która na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” w dodatku „Firma i Prawo” omówiła najważniejsze zmiany wprowadzone przez ustawę z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw. Zapraszamy do lektury! Link: https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/58588,20-wrzesnia-2022/74988,Firma-i-prawo/788920,W-prawie-weterynaryjnym-zaostrzono-zasady-kontroli-przedsiebiorcow.html  


Nowe niedozwolone substancje w suplementach diety

Zespół ds. Suplementów diety działający przy Radzie Sanitarno-Epidemiologicznej w trakcie ostatniego posiedzenia przeanalizował cztery kolejne substancje/grupy substancji, które uznał za niedozwolone do stosowania w suplementach diety (Uchwała nr 3/2022). Są to: Ewodiamina, Grupa selektywnych modulatorów receptora androgenowego (SARMs), Higenamina, Hordenina. Co więcej, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Komisji (UE) 2021/468 z dnia 18 […]


„Instrukcja użycia”

Instrukcja użycia zamieszczana w wielu przypadkach na etykiecie środków spożywczych jest informacją kluczową. Dzięki niej konsument wie w jaki powinien przygotować żywność, by cieszyć się jej odpowiednim smakiem i teksturą. Jednak czy na każdym produkcie spożywczym znajdziemy informację o instrukcji użycia? W jaki sposób instrukcja użycia powinna być przedstawiona na opakowaniu? Czy ikona patelni lub […]


Planowane zmiany w zakresie reklamy suplementów diety

Dnia 2 września 2022 r. na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowano informację o pracach nad projektem ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (nr projektu UD433). Projekt ustawy przewiduje uszczegółowienie zasad dotyczących prezentacji lub reklamy suplementów diety mając na uwadze ochronę zdrowia i życia konsumentów oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa. Projekt ustawy zakłada […]


Ocena i kwalifikacja rodzajowa wody – ważna zmiana od 1 września 2022 r.

W związku z decyzją Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 14.12.2006r., NIZP PZH – PIB posiada upoważnienie do wydawania ocen i kwalifikacji rodzajowych wody. Zgodnie z komunikatem NIZP PZH – PIB, w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego wody mineralnej/źródlanej/stołowej zostaje wprowadzona zmiana dotycząca liczby próbek badanych w kierunku parametrów mikrobiologicznych, których wyniki badań są przedstawiane w procesie […]


Nowe limity THC w żywności

Dnia 1 września 2022 r. wchodzi w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1393 z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów delta-9-tetrahydrokannabinolu (Δ9-THC) w nasionach konopi i produktach z nich uzyskanych. W oparciu o ostrą dawkę referencyjną (ARfD) 1 μg Δ9 -THC/kg masy ciała ustalono następujące poziomy […]