Suplementy diety

Suplementy diety – propozycje rewolucyjnych zmian w przepisach!

W dniu 20 października 2016 r. Minister Zdrowia powołał zespół ds. opracowania projektu nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne. Przedmiotem planowanych prac mają być m.in. zmiany w zakresie prezentacji, reklamy oraz kanałów dystrybucji suplementów diety. Przedstawiony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 1 września 2016 r. raport końcowy zawierający projekt samoograniczeń branży w reklamie suplementów […]

Czytaj Dalej