#EUChooseSafeFood startuje ponownie z większą liczbą krajów na pokładzie!

Sukces kampanii #EUChooseSafeFood w ostatnich dwóch latach sprawił, że Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i jego partnerzy w poszczególnych państwach członkowskich UE postanowili podjąć decyzję o rozpoczęciu trzeciej edycji kampanii. Celem inicjatywy #EUChooseSafeFood jest wsparcie mieszkańców Europy w podejmowaniu świadomych decyzji związanych z właściwymi wyborami dotyczącymi żywności. W 2023 roku akcja zatacza szersze kręgi niż dotychczas – tym razem obejmuje aż 16 krajów.

 

Celem kampanii #EUChooseSafeFood jest wspieranie mieszkańców i mieszkanek Europy w podejmowaniu świadomych  decyzji dotyczących zakupu żywności. Dzięki niej konsumenci mają dostęp do praktycznych i przystępnych informacji dotyczących zagadnień takich jak pomoc w odczytywaniu etykiet umieszczonych na produktach spożywczych, znajomość dodatków do żywności, czy też porad na temat jej przygotowywania i przechowywania. Kampania obejmuje szereg zagadnień związanych z żywnością i jej bezpieczeństwem. W najnowszej odsłonie EFSA i poszczególne kraje UE koncentrują się na wskazówkach, dzięki którym konsumenci mogą zadbać o odpowiednią higienę żywności w domu, na sposobach ograniczenia marnowania żywności oraz na działaniach podejmowanych w całej UE w celu zwalczania chorób przenoszonych przez żywność.

„Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności współpracuje z krajowymi organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo żywności i naukowcami z całej Europy, aby zapewnić, że żywność, która trafia na nasze stoły, jest bezpieczna, zdrowa i zrównoważona. Kampania #EUChooseSafeFood ukazuje połączenie między nauką o bezpieczeństwie żywności a żywnością, którą spożywamy każdego dnia. Daje to konsumentom możliwość dokonywania właściwych wyborów żywieniowych i przyczyniaj się do lepszego zrozumienia zagadnień związanych z żywnością przez wszystkich zainteresowanych. Cieszę się, że kampania nabiera coraz większego rozmachu – w tym roku do udziału w niej zgłosiło się więcej partnerów krajowych niż kiedykolwiek wcześniej”, powiedział Bernhard Url, dyrektor wykonawczy EFSA.

„Informacje, jakie konsumenci uzyskają dzięki kampanii, ułatwią im świadome dokonywanie zdrowych wyborów podczas codziennych zakupów. To ważna inicjatywa, która zwiększa zaufanie konsumentów do unijnego systemu bezpieczeństwa żywności, opartego na podstawach naukowych. Rozpoczynająca się kampania pozwala na zacieśnienie współpracy pomiędzy GIS a EFSA oraz organizacjami konsumenckimi, producentami żywności i społeczeństwem obywatelskim. To wszystko sprzyjać będzie budowaniu zaufania obywateli UE do produktów spożywczych, po które sięgają – i to bez względu na to, w którym kraju Unii Europejskiej w danym momencie się znajdują”, mówił Krzysztof Saczka, Główny Inspektor Sanitarny wz.

Adresatami kampanii są przede wszystkim mieszkańcy i mieszkanki Europy w wieku od 25 do 45 lat, w szczególności młodzi rodzice oraz osoby zainteresowane bezpieczeństwem żywności i nauką. Treści prezentowane w kampanii skupiać się będą na znaczeniu w ocenie bezpieczeństwa żywności roli europejskich naukowców, którzy współpracują ze sobą, aby chronić konsumentów przed zagrożeniami związanymi z żywnością.

 

Zmiana postaw wobec bezpieczeństwa żywności

Pierwsze dwie odsłony kampanii #EUChooseSafeFood pozytywnie wpłynęły na świadomość i wiedzę konsumentów na temat bezpieczeństwa żywności w UE. Na skutek oddziaływania przekazu kampanii odsetek osób, które zapamiętały, że decyzje dotyczące bezpieczeństwa żywności są oparte na nauce, wzrósł z 2 na 10 w 2021 roku do 4 na 10 w 2022 roku. Wśród osób, które miały styczność z kampanią, wzrósł również poziom zaufania do unijnego systemu bezpieczeństwa żywności: w 2022 roku 70 procent respondentów stwierdziło, że ufa Unii Europejskiej i rządom krajowym w kwestii bezpieczeństwa żywności, co oznaczało wzrost o 10 procent w stosunku do roku 2021.

 

Jak dołączyć do kampanii?

Inauguracja kampanii #EUChooseSafeFood stanowi wstęp do inicjatyw, które będą realizowane na szczeblach unijnym i krajowym w 16 krajach Europy. Na przestrzeni nadchodzących tygodni i miesięcy rządy i organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności w całej Unii Europejskiej rozpoczną realizację zaplanowanych działań i wydarzeń dla odbiorców w swoich krajach pod hasłem #EUChooseSafeFood.

Wszystkich, którzy chcą wesprzeć kampanię, zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową #EUChooseSafeFood https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#/index-pl, na której znajduje się mnóstwo informacji na temat różnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem żywności, przetłumaczonych na wszystkie języki urzędowe UE. Ze strony internetowej można również pobrać zestaw narzędzi i materiałów.  Znajdują się w nim grafiki, krótkie filmy i posty do publikacji w mediach społecznościowych dostępne w wielu językach, które można udostępniać we własnych kanałach.

 

Informacje na temat kampanii

16 krajów uczestniczących w kampanii #EUChooseSafeFood w 2023 roku to: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Irlandia, Włochy, Łotwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Macedonia Północna.

 

Więcej informacji na stronie: https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood