GIS: Zapobieganie zanieczyszczeniu okowit karbaminianem etylu

Na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego opublikowano informację dotyczącą zapobieganiu zanieczyszczeniu okowit karbaminianem etylu.

Karbaminian etylu stanowi substancję, która może powstawać w okowitach z owoców pestkowych w wyniku złożonego procesu chemicznego, w którym udział biorą między innymi cyjanki, kwas cyjanowodorowy i glikozydy cyjanogenne. Zgodnie z opinią EFSA (EFSA Journal 2007, 551, 1-44) substancja ta stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia konsumentów spożywających okowity z owoców pestkowych.

W związku z opinią EFSA oraz opracowaniami naukowymi potwierdzającymi skuteczność dobrych praktyk produkcyjnych dla ograniczenia zanieczyszczenia tych środków spożywczych, Komisja Europejska przyjęła Zalecenie Komisji (UE) 2016/22 z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie zapobiegania zanieczyszczeniu okowit z owoców pestkowych i okowit z wytłoków z owoców pestkowych karbaminianem etylu i ograniczania tego zanieczyszczenia oraz w sprawie uchylenia zalecenia 2010/133/UE  (Dz. Urz. UE L 6 z 9.1.2016, str. 8), zawierające w załączniku 1 „Kodeks praktyk w celu ograniczenia zanieczyszczenia okowit z owoców pestkowych i okowit z wytłoków z owoców pestkowych karbaminianem etylu i zapobiegania temu zanieczyszczeniu”.

Zalecenie nr 2016/22/UE ma na celu wdrożenie kodeksu dobrych praktyk oraz jednoczesne monitorowanie poziomów karbaminianu etylu w celu oceny skuteczności podjętych środków.

Zdaniem Komisji Europejskiej docelowy poziom karbaminianu etylu wynoszący 1 mg/l w okowicie gotowej do spożycia jest realistyczny i możliwy do osiągnięcia właśnie przy zastosowaniu dobrych praktyk.

Przedsiębiorcy powinni zatem stosować się do zaleceń KE i dążyć do osiągnięcia możliwie jak najniższych poziomów karbaminianu etylu w okowitach z owoców pestkowych i okowitach z wytłoków z owoców pestkowych.

Link: https://www.gov.pl/web/gis/informacja-dotyczaca-zapobieganiu-zanieczyszczeniu-okowit-karbaminianem-etylu


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: https://pl.freepik.com/