IJHARS: Kontrola jakości handlowej piwa w 2022 r.

IJHARS: Kontrola jakości handlowej piwa w 2022 r.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej piwa, którą objęto 93 podmioty (50 sklepów i 43 producentów).

Biorąc pod uwagę kwestię oznakowania produktów, nieprawidłowości dotyczyły m.in.:

  • Braku oznakowania w języku polskim.
  • Braku wskazania w nazwie informacji o procesach technologicznych, którym produkty zostały lub nie zostały poddane (np. „pasteryzowane”, „mikrofiltrowane”, „niepasteryzowane”, „niefiltrowane”).
  • Stosowania napisów lub znaków graficznych sugerujących, że produkt został wyprodukowany w innym miejscu niż w rzeczywistości.
  • W wykazie składników wskazano ,,słód” bez odniesienia do nazwy alergenu (tj. zboża z jakiego on pochodzi).
  • Podawania niezgodnie z przepisami informacji m.in. o ilości nominalnej, warunkach przechowywania i dacie minimalnej trwałości.

Link:

https://www.gov.pl/web/ijhars/jakosc-handlowa-piwa-w-2022-r


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl