Jakość handlowa wyrobów garmażeryjnych w 2022 r. pod lupą IJHARS

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła jakość handlową wyrobów garmażeryjnych z nadzieniem (typu pierogi, naleśniki, krokiety, pyzy, kartacze) w 76 lokalach gastronomicznych.

Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 125 partii, z czego w 55 stwierdzono nieprawidłowości (44,0%). Dotyczyły one m.in.:

  • Podmiany asortymentowej (np. ser Feta zastępowano serem sałatkowym, wołowinę zastępowano mięsem wieprzowym).
  • Podania niepełnej, niezrozumiałej dla konsumenta nazwy dania, bez opisu umożliwiającego poznanie jego rzeczywistego charakteru (np. „pierogi ukr.”).
  • Braku wykazu składników lub nieprawidłowego jego podania (np. braku wyszczególnienia wszystkich składników użytych do produkcji, w tym komponentów składnika złożonego czy niezachowania malejącej kolejności użytych składników).
  • Umieszczenia wykazu składników oraz danych producenta oferowanych dań w miejscu, które nie było bezpośrednio dostępne dla konsumentów.

Link:

https://www.gov.pl/web/ijhars/jakosc-handlowa-wyrobow-garmazeryjnych-w-2022-r

 


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl