Karbomer (E 1210) – nowy dodatek do żywności do stosowania w suplementach diety

Dnia 21 marca 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2023/440 z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do stosowania karbomeru w suplementach diety.

Nowe przepisy, poprzez zmianę rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 i (UE) nr 231/2012, zakładają:

  • umożliwienie stosowania dodatku do żywności „karbomer” (E 1210) jako substancji wypełniającej i stabilizatora w suplementach diety w postaci stałej oraz jako stabilizatora i zagęszczacza w suplementach diety w postaci płynnej.
  • stosowanie karbomeru w suplementach diety w postaci płynnej przy maksymalnym poziomie stosowania wynoszącym 30 000 mg/kg oraz w suplementach diety w postaci stałej przy typowym poziomie stosowania wynoszącym 200 000 mg/kg.

Karbomer w suplementach diety w postaci stałej stosowany jest w celu kontrolowanego przedłużonego uwalniania składników odżywczych, co umożliwia wprowadzenie mniejszych tabletek, które są łatwiejsze do połknięcia dla konsumentów. Z kolei w suplementach diety w postaci płynnej karbomer przeznaczony jest do stosowania w postaciach użytkowych o szerokim zakresie właściwości przepływowych i reologicznych, które to postaci są stabilne przy niższym poziomie polimeru.

 

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0440&qid=1679651422304

 


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl