Kolejne substancje zakazane do stosowania w żywności

Z dniem 8 kwietnia 2021 r. preparaty z liści aloesu zawierające pochodne hydroksyantracenu będą zakazane do stosowania w żywności, w tym w suplementach diety, jako rakotwórcze. Takie zmiany wprowadza Rozporządzenie nr 2021/468 wydane 18 marca 2021 r. przez Komisję Europejską. Rozporządzenie nie przewiduje okresu przejściowego i nie wskazuje poziomu hydroksyantracenu, który można by traktować jako bezpieczny. Podobne zakazy dotyczą także takich substancji jak aloeemodyna, emodyna, dantron.

 
Rozporządzenie dostępne na stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0468 lub poniżej: 
 
Źródło zdjęcia: https://pixabay.com