MRiRW: Projekt rozporządzenia uchylający rozporządzenie dot. produktów pochodzenia zwierzęcego

Dnia 30 lipca 2021 r. na stronie RCL opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylający rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji oraz dla niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych na rynek.

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji oraz dla niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych na rynek.

Projektowane rozporządzenie znajduje się aktualnie na etapie uzgodnień:https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349606


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: https://pl.freepik.com/