Nowa żywność: larwy pleśniakowca lśniącego

Dnia 6 stycznia 2023 r. opublikowano rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/58 z dnia 5 stycznia 2023 r. zezwalające na wprowadzenie na rynek larw Alphitobius diaperinus (pleśniakowca lśniącego) w postaci mrożonej, pasty, suszonej i sproszkowanej jako nowej żywności oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470.

Na mocy ww. rozporządzenia Alphitobius diaperinus w postaci mrożonej, pasty, suszonej i sproszkowanej włącza się do unijnego wykazu nowej żywności.

Rozporządzenie określa m.in. maksymalne poziomy dla poszczególnych kategorii żywności (dla suplementów diety poziom ten wynosi 4 g/dzień (postać sproszkowana)), a także szczególne warunki etykietowania larw pleśniakowca lśniącego. Zgodnie z przepisami rozporządzenia 2023/58, nowa żywność ma być oznaczana w ramach etykietowania zawierających ją środków spożywczych jako »larwy Alphitobius diaperinus (pleśniakowca lśniącego) w postaci mrożonej/pasty« lub »larwy Alphitobius diaperinus (pleśniakowca lśniącego) w postaci suszonej/sproszkowanej« w zależności od zastosowanej postaci.

Co więcej, w ramach etykietowania suplementów żywnościowych zawierających nową żywność umieszcza się informację, że te suplementy żywnościowe nie powinny być spożywane przez osoby w wieku poniżej 18 lat. Z kolei w ramach etykietowania środków spożywczych zawierających ten składnik w postaci mrożonej, pasty, suszonej i sproszkowanej zamieszcza się informację, że może on powodować reakcje alergiczne u konsumentów, u których stwierdzono alergię na skorupiaki i produkty z nich uzyskane oraz na roztocza kurzu domowego. Informację tę zamieszcza się w pobliżu wykazu składników.

Przez okres pierwszych pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wyłącznie pierwotny wnioskodawca tj. przedsiębiorstwo Ynsect NL B.V. ma zezwolenie na wprowadzanie na rynek w Unii nowej żywności, chyba że kolejny wnioskodawca uzyska zezwolenie na tę nową żywność bez powoływania się na dane naukowe chronione na podstawie art. 3 lub za zgodą Ynsect NL B.V. Dane naukowe zawarte w dokumentacji wniosku i spełniające warunki określone w art. 26 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2015/2283 nie mogą być wykorzystywane bez zgody Ynsect NL B.V. na rzecz kolejnego wnioskodawcy przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Rozporządzenie wejdzie w życie 26 stycznia 2023 r.

 

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0058&qid=1673253059448

 


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl