Nowa żywność: osteopontyna z mleka krowiego

Dnia 26 marca 2023 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/463 z dnia 3 marca 2023 r. zezwalające na wprowadzanie na rynek osteopontyny z mleka krowiego jako nowej żywności oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/2470.

Zgodnie z rozporządzeniem, osteopontyna z mleka krowiego została włączona do unijnego wykazu nowej żywności określonego w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2017/2470.

Osteopontyna z mleka krowiego może być wprowadzana na rynek wyłącznie przez upoważnione do tego przedsiębiorstwo Arla Foods Ingredients Group P/S przez okres 5 lat od dnia 26 marca 2023 r., chyba że kolejny wnioskodawca uzyska zezwolenie na tę nową żywność bez powoływania się na dane naukowe chronione na podstawie art. 3 lub za zgodą Arla Foods Ingredients Group P/S.

Nowa żywność jest oznaczana w ramach etykietowania zawierających ją środków spożywczych jako »osteopontyna z mleka krowiego«

Może być stosowana w przypadku:

  • preparatów do początkowego żywienia niemowląt;
  • preparatów do dalszego żywienia niemowląt;
  • napojów na bazie mleka przeznaczonych dla małych dzieci.

Maksymalne poziomy dla tego składnika w ww. przypadkach może być stosowany na poziomie 151 mg/l w produkcie końcowym gotowym do użycia, wprowadzanym do obrotu jako taki lub przygotowanym do spożycia według instrukcji producenta.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0463&qid=1679651422304

 


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl