Nowa żywność: Proszek z pieczarek z witaminą D2

Dnia 19 grudnia 2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2079 z dnia 26 listopada 2021 r. zezwalające na wprowadzenie na rynek proszku z pieczarek z witaminą D2 jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470.

Zgodnie z rozporządzeniem Proszek z pieczarek z witaminą D2 włącza się do unijnego wykazu nowej żywności, która uzyskała zezwolenie, ustanowionego rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/2470.

Proszek z pieczarek wytwarzany jest z suszonych całych grzybów Agaricus bisporus. Proces ten obejmuje suszenie, mielenie i kontrolowaną ekspozycję proszku z pieczarek na działanie promieniowania UV.

Co istotne, Nowa żywność jest oznaczana w ramach etykietowania zawierających ją środków spożywczych jako „poddany działaniu promieniowania UV proszek z pieczarek zawierający witaminę D2”. Ponadto w ramach etykietowania suplementów żywnościowych zawierających proszek z pieczarek z witaminą D2 umieszcza się oświadczenie, że nie powinny one być spożywane przez niemowlęta i dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2079&qid=1638267238532


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl