Nowe limity THC w żywności

Dnia 1 września 2022 r. wchodzi w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1393 z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów delta-9-tetrahydrokannabinolu (Δ9-THC) w nasionach konopi i produktach z nich uzyskanych.

W oparciu o ostrą dawkę referencyjną (ARfD) 1 μg Δ9 -THC/kg masy ciała ustalono następujące poziomy zanieczyszczenia:

  • 3,0 mg/kg – dla nasiona konopi;
  • 3,0 mg/kg – dla zmielonych nasion konopi, (częściowo) odtłuszczonych nasion konopi i innych produktów przetworzonych/uzyskanych z nasion konopi, z wyjątkiem oleju z nasion konopi;
  • 7,5 mg/kg – dla oleju z nasion konopi.

Przy czym, najwyższy dopuszczalny poziom zanieczyszczenia odnosi się do sumy delta-9-tetrahydrokannabinolu (Δ9 -THC) i kwasu delta-9-tetrahydrokannabinolowego (Δ9 -THCA), wyrażonej jako Δ9 -THC.

Rozporządzenie przewiduje czas na przygotowanie się do nowych przepisów, ponieważ będzie ono stosowane dopiero od 1 stycznia 2023 r. Jednocześnie ustanowiono okres przejściowy w odniesieniu do środków spożywczych wprowadzonych zgodnie z prawem do obrotu przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia, które mogą pozostać w obrocie do upływu ich daty minimalnej trwałości lub terminu ich przydatności do spożycia.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32022R1393


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl