Nowe najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości mandestrobiny w winogronach i truskawkach

Dnia 19 sierpnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1247 z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2005 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości mandestrobiny w winogronach i truskawkach.

Zgodnie z rozporządzeniem w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) mandestrobiny określono na poziomie:

  • 5 mg/kg dla winogron;
  • 3 mg/kg dla truskawek.

Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32021R1247


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: https://www.pexels.com/pl