Nowe niedozwolone substancje w suplementach diety

Zespół ds. Suplementów diety działający przy Radzie Sanitarno-Epidemiologicznej w trakcie ostatniego posiedzenia przeanalizował cztery kolejne substancje/grupy substancji, które uznał za niedozwolone do stosowania w suplementach diety (Uchwała nr 3/2022). Są to:

  • Ewodiamina,
  • Grupa selektywnych modulatorów receptora androgenowego (SARMs),
  • Higenamina,
  • Hordenina.

Co więcej, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Komisji (UE) 2021/468 z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do gatunków roślin zawierających pochodne hydroksyantracenu oraz zmianami warunków stosowania preparatów z liści gatunków Aloe zawierających pochodne hydroksyantracenu, Zespół do spraw Suplementów Diety uchylił uchwałę nr 2/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej stosowania preparatów z liści aloesu (ekstraktów, soku i żelu) jako składników suplementów diety (Uchwała nr 4/2022).

 

Link:

https://www.gov.pl/web/gis/substancje-i-surowce-roslinne-ktore-nie-powinny-byc-stosowane-w-suplementach-diety-diety

 


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl