Nowe zasady prowadzenia rejestracji zwierząt w ARiMR

Dnia 6 stycznia 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń, składania wniosków lub przekazywania informacji do komputerowej bazy danych.

Nowe rozporządzenie m.in.:

  • określa zakres informacji, jakie są wprowadzane do komputerowej bazy danych oraz szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formularz umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
  • wprowadza zasady nadawania uprawnień do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i określa sposób pozyskania kodów dostępu do tego systemu;
  • określa format plików dla dokumentów dołączanych do zgłoszenia informacji.

Link:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000029

 


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl