Nowy projekt rozporządzenia ws. nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu

Na stronie RCL dnia 14 lipca 2021 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w obecnej strukturze organizacyjnej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, które mają na celu usprawnienie jego funkcjonowania oraz koordynowanie przez Głównego Inspektora Sanitarnego zadań realizowanych przez PIS, w szczególności w związku z potrzebą wdrożenia cyfrowych narzędzi służących realizacji tych zadań.

Zmiany zakładają wprowadzenie organizacji wewnętrznej Inspektoratu pozwalającej na bardziej sprawne i efektywne realizowanie zadań ustawowych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Projektowane rozporządzenie przewiduje:

  • utworzenie Departamentu Usług Cyfrowych;
  • likwidację Departamentu Komunikacji Społecznej i Promocji Zdrowia;
  • zmianę nazwy Departamentu Ekonomiczno-Administracyjnego na Departament Budżetu i Finansów.

Projekt rozporządzenia, z uwagi na zakres projektowanej regulacji, nie podlega konsultacjom publicznym. Nie będzie opiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, ponieważ nie dotyczy problematyki samorządu terytorialnego, praw i interesów związków pracodawców oraz zadań związków zawodowych, reprezentatywnych organizacji pracodawców i organizacji związkowych. Nie dotyczy również spraw, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240, z późn. zm.).

Link:https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349000


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy,  biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: https://www.gov.pl