Nowy zarząd EFSA

Od 1 lipca 2022 r. zaczął działać nowy zarząd EFSA. W jego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich państw członkowskich UE, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i interesów związanych z łańcuchem żywnościowym oraz państw Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

Nowy model odpowiada wymogom rozporządzenia ws. przejrzystości, według którego państwa członkowskie są reprezentowane w zarządzie EFSA wspólnie z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, interesów związanych z łańcuchem żywnościowym i instytucji UE.

Link: https://www.efsa.europa.eu/en/news/strengthening-governance-efsa-new-management-board-becomes-operational


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl