NUTRITECH: Nowe dotacje na innowacje

Już za kilka tygodni ruszy rządowy program NUTRITECH wspierający prace B+R, który pomoże przedsiębiorcom opracować nowatorskie rozwiązania żywieniowe istotne w profilaktyce i leczeniu chorób.

Konkurs jest odpowiedzią na jedno z ważniejszych wyzwali naszych czasów. Chodzi o zapewnienie społeczeństwu dostępu do zdrowej żywności, która ma wysoką jakość odżywczą i chroni przed epidemią chorób dietozależnych.

Program NUTRITECH przewiduje dofinansowanie:

► eksperymentalnych prac rozwojowych i przedwdrożeniowych;

► projektów obejmujących przygotowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do zastosowania ich w praktyce;

► badań przemysłowych.

 

Na obecną edycję naboru Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) przeznaczyło 100 mln zł. Minimalna i maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi odpowiednio 1 mln zł i 10 mln zł.

O dotacje mogą ubiegać się przedsiębiorcy, jednostki naukowe, a także konsorcja składające się z jednostek naukowych i przedsiębiorców lub wyłącznie przedsiębiorców. Wnioski o finansowe wsparcie będzie można składać od 6 lipca do 30 września.

Link: https://www.gov.pl/web/ncbr/nutritech-i-konkurs


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl