Ocena i kwalifikacja rodzajowa wody – ważna zmiana od 1 września 2022 r.

W związku z decyzją Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 14.12.2006r., NIZP PZH – PIB posiada upoważnienie do wydawania ocen i kwalifikacji rodzajowych wody.

Zgodnie z komunikatem NIZP PZH – PIB, w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego wody mineralnej/źródlanej/stołowej zostaje wprowadzona zmiana dotycząca liczby próbek badanych w kierunku parametrów mikrobiologicznych, których wyniki badań są przedstawiane w procesie oceny i kwalifikacji rodzajowej wody.

W związku z oceną i kwalifikacją rodzajową wody mineralnej/źródlanej/stołowej, do dokumentacji konieczne będzie dołączenie aktualnych wyników badań mikrobiologicznych trzech próbek wody z ujęcia i trzech próbek wody udostępnionej w opakowaniach jednostkowych (wykonanych do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o ocenę i kwalifikację).

Ponadto, badania mikrobiologiczne powinny być wykonane w laboratorium posiadającym akredytację w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, zgodnym z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 31.03.2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz.U. 2011 nr 85 poz. 466).

W komunikacie jednocześnie podkreślono, iż istnieje możliwość wykonania pełnego zakresu badań mikrobiologicznych w Zakładzie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP PZH-PIB.

Nowe wymogi obowiązują od dnia 1 września 2022 r.

 

Linki:

https://www.pzh.gov.pl/uslugi/ocena-i-kwalifikacja-rodzajowa-wody/

https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2022/07/Mikrobiologia-ocena-i-kwalifikacja-rodzajowa-wody_wyniki-badan_liczba-probek_-informacja-dla-klientow-14.07.2022.pdf

 


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl