Oświadczenie żywieniowe

Oświadczenie żywieniowe – każde oświadczenie, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że dana żywność ma szczególne właściwości odżywcze ze względu na:

a)      energię (wartość kaloryczną), której

–      dostarcza,

–      dostarcza w zmniejszonej lub zwiększonej ilości, lub

–      nie dostarcza, lub

b)      substancje odżywcze lub inne substancje,

–      które zawiera,

–      które zawiera w zmniejszonej lub zwiększonej ilości, lub

–      których nie zawiera.

Źródło: rozporządzenie nr 1924/2006 Parlamentu i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. Urz. L 404 z 30.12.2006, str. 9—25)