Otwarte konsultacje społeczne dot. zmiany przepisów rozporządzenia 1169/2011

Komisja Europejska prowadzi aktualnie otwarte konsultacje społeczne dotyczące zmiany rozporządzenia 1169/2011 w zakresie:

  • znakowania wartością odżywczą z przodu opakowania (tzw. FOPNL – Front of Pack Nutrition Labelling) oraz profili żywieniowych;
  • znakowania krajem/miejscem pochodzenia;
  • oznaczania datą minimalnej trwałości/przydatności do spożycia;
  • znakowania napojów alkoholowych (wykaz składników i wartość odżywcza).

Celem tych konsultacji publicznych jest poznanie opinii obywateli UE i państw trzecich oraz zainteresowanych stron – będących i niebędących specjalistami – na temat inicjatyw mających na celu zmianę przepisów UE dotyczących przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
Każdy interesariusz ma prawo przedstawić swoją opinię dotyczącą ww. obszarów. Link do konsultacji oraz niezbędne informacje dotyczące kwestionariusza znajdują się na stronie internetowej KE.
Konsultacje trwają do dnia 7 marca 2022 r.

Link:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12749-Food-labelling-revision-of-rules-on-information-provided-to-consumers/public-consultation_pl


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl