Implementacja dyrektywy „plastikowej”- Praktyczne aspekty dla branży spożywczej

Wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów tzw. dyrektywy plastikowej nałożyło na przedsiębiorców działających w branży spożywczej szereg nowych obowiązków. W wyniku implementacji unijnych przepisów doszło bowiem do zmian nie tylko w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, lecz również w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Podmioty […]


Jaki los czeka jednorazówki? Czy będzie trzeba za nie płacić?

Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba odpowiedział na interpelację posła Michała Gramatyki oraz grupy posłów z 19 lipca 2023 r. w sprawie prac Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczących toreb na zakupy z tworzywa sztucznego (znak: K9INT42816). W interpelacji zapytano „Czy resort planuje w najbliższym czasie zająć się problemem zrywek? A jeśli nie, to dlaczego nie?”. […]


Zmiany w oznakowaniu nalewek oraz nowy obowiązek dla pubów i restauracji – projekt rozporządzenia MRiRW

Dnia 2 sierpnia 2023 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych. Projekt rozporządzenia odnosi się do definicji „napoju alkoholowego”, ponieważ obecnie przepisy nie określają co ono oznacza w kontekście informacji dla konsumenta. Dzięki projektowanej zmianie będzie możliwe jednoznaczne określenie czym jest taki produkt. Ponadto, […]


Nowa żywność: Celobioza

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2023/943 z dnia 11 maja 2023 r. celobioza została włączona do unijnego wykazu nowej żywności. Składnik ten może być stosowany m.in. w suplementach diety, przeznaczonych dla ogółu populacji z wyłączeniem niemowląt i małych dzieci (maksymalny poziom 3 g/dzień). Nowa żywność powinna być oznaczana w ramach etykietowania zawierających ją środków […]


Co zakłada projekt ustawy wdrażającej system kaucyjny?

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach wpłynął do sejmu 15 czerwca 2023 r., a obecnie został przekazany Prezydentowi. Jednym z kluczowych założeń projektowanych zmian jest realizacja postanowień dyrektywy SUP poprzez m.in. wprowadzenie od 1 stycznia 2025 r. systemu kaucyjnego na jednorazowe butelki z plastiku do […]


Zakaz sprzedaży napojów energetycznych dla niepełnoletnich

Dnia 13 lipca 2023 r. uchwalona została nowelizacja ustawy o zdrowiu publicznym, wprowadzająca zakaz sprzedaży napojów energetycznych (napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny) osobom poniżej 18 roku życia w placówkach oświaty (m.in. szkołach) oraz automatach. Zakaz ten wejdzie w życie już 1 stycznia 2024 r. Co istotne, pierwotnie projekt nowelizacji zakładał również, że wszelkie reklamy […]


„Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego”

Właściwie zbilansowana i zapewniająca odpowiednią kaloryczność dieta jest niezbędna nie tylko dla osób zdrowych i aktywnych, lecz także dla pacjentów, zwłaszcza tych przewlekle chorych, u których istnieje duże ryzyko niedożywienia. Niedożywienie bowiem niezwykle osłabia organizm, przez co utrudnia rekonwalescencję, niekiedy komplikuje przeprowadzenie koniecznych zabiegów chirurgicznych, a w najgorszych przypadkach może nawet prowadzić do zgonów. Żywienie […]


Suplementy Diety. Aktualne wyzwania i stan prawny

20 czerwca 2023 r. o godz. 10:45, r.pr. Justyna Stefańczyk-Kaczmarzyk wystąpi w roli prelegentki podczas warsztatów online „Suplementy Diety. Aktualne wyzwania i stan prawny”, organizowanych przez Puls Biznesu. Tematem prelekcji będzie „Reklama suplementów diety w internecie”. Wystąpienie ma dotyczyć m.in.: prowadzenia prawidłowej reklamy i prezentacji suplementów diety w social mediach; uporządkowania kwestii kryptoreklamy, autopromocji oraz […]


Zakaz sprzedaży jednorazowych kubków, talerzy i sztućców z tworzyw sztucznych – czy nowa ustawa ograniczy falę zalewającego nas plastiku?

Współczesny świat zmaga się z jednym z najpoważniejszych problemów ekologicznych – zanieczyszczeniem środowiska przez nadmierną ilość tworzyw sztucznych. Odpady plastikowe stanowią realne zagrożenie dla ekosystemów zarówno wodnych, jak i lądowych. Ponadto, procesy rozkładu odpadów z tworzyw sztucznych powodują powstawanie mikroplastiku, który przenika do łańcucha pokarmowego, a w konsekwencji może wpływać na zdrowie ludzi. Dnia 24 […]


Znak „℮”

Każdy produkt spożywczy sprzedawany w opakowaniu jednostkowym w jakimkolwiek kraju na terenie Unii Europejskiej musi koniecznie zawierać informację określającą nominalną ilość jego zawartości (czyli wskazanie masy lub objętości produktu). Często zauważamy również obecność znaku „e” tuż obok tych informacji. Jednak co tak właściwie oznacza ten symbol? Czy jest on obowiązkowy? Jakie są wymogi jego stosowania? […]