Planowana nowa stawka opłaty za przeprowadzenie kontroli świń

Dnia 28 października 2022 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną.

W projektowanym rozporządzeniu została zaproponowana nowa stawka opłaty za przeprowadzenie kontroli świń przeznaczonych do wywozu, handlu lub przemieszczania w celach niehandlowych albo umieszczania na rynku krajowym. Wysokość tej stawki opłaty została ustalona w oparciu o zmniejszony o połowę, z 56,40 zł na 28,20 zł, średni koszt dojazdu do gospodarstwa. Ponadto, ustalając wysokość tej stawki opłaty uwzględniono, że w przypadku kontroli małej liczby świń w gospodarstwie lub innym miejscu, w którym są utrzymywane świnie, kontrola przesyłki świń może trwać nie dłużej niż kwadrans.

Proponowana zmiana będzie dotyczyć posiadaczy stad liczących powyżej 50 świń. Posiadacze stad do 50 sztuk świń są objęci ustawową obniżką wysokości opłaty w wysokości 75%, na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.

 

Aktualnie projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365759/katalog/12923491#12923491

 


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl