Planowane doprecyzowanie przepisów rozporządzenia MRiRW ws. szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych

Dnia 17 września 2021 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych.

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Rozporządzenie MRiRW z dnia 30 września 2003 r. ws. szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych wdraża postanowienia dyrektywy 2001/112/WE. Treść dyrektywy 2001/112/WE została następnie zmieniona dyrektywą 2012/12/UE.

Okazało się, że w przeniesionej do polskiego porządku treści ww. dyrektywy 2012/12/UE w tytule załącznika nr 3 krajowego rozporządzenia (tytuł aktualnego załącznika 3 do krajowego rozporządzenia to „Minimalne wartości w skali Brixa dla soków owocowych odtworzonych z zagęszczonego soku owocowego”) oraz tytułach kolumn w tabeli w powyższym załączniku pominięte zostało odniesienie do „odtworzonego przecieru owocowego”.

W związku z tym obecna treść załącznika 3 do ww. krajowego rozporządzenia, może prowadzić do błędnych wniosków w interpretacji przepisu, co w konsekwencji może mieć negatywny wpływ na decyzje biznesowe, a nawet konkurencyjność krajowych produktów. W związku z powyższym przygotowano niniejszy projekt rozporządzenia, który ma na celu wyeliminowanie wskazanej nieścisłości i wprowadzenie odpowiednich zmian w treści aktualnie obowiązującego załącznika nr 3 rozporządzenia, a także przepisów § 8 ust 3 i 4 rozporządzenia odnoszących się zarówno do interpretacji załącznika nr 3, jak i samego załącznika.

Aktualnie projekt znajduje się na etapie uzgodnień: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351351


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: https://www.pexels.com/pl