Planowane zmiany dot. napojów winiarskich

Dnia 21 stycznia 2022 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich, rodzajów tych napojów, ich dodatkowego znakowania oraz szczegółowych wymagań organoleptycznych, fizycznych i chemicznych, które powinny spełniać te napoje.

Projektowane rozporządzenie określa:

1) szczegółowy sposób wyrobu fermentowanych napojów winiarskich;
2) rodzaje fermentowanych napojów winiarskich;
3) szczegółowe wymagania organoleptyczne, fizyczne i chemiczne, które powinny spełniać fermentowane napoje winiarskie;
4) dodatkowe określenia charakteryzujące dany fermentowany napój winiarski, które są stosowane albo mogą być stosowane w nazwie.

Aktualnie projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355700/katalog/12848558#12848558


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl