PRODUKT PREMIUM

Ze względu na rosnące oczekiwania konsumentów, w sklepach oferowany jest coraz szerszy asortyment żywności odznaczającej się wysoką jakością, jakością premium. Jakie zatem wymagania musi spełnić przedsiębiorca, decydujący się na zastosowanie hasła „PREMIUM” na etykiecie produktu? Czy komunikat tego typu stanowi jedynie zwykły chwyt marketingowy? I jak oznakowanie „PREMIUM” przekłada się na faktyczną jakość żywności?

Informacje zapewniające o wysokiej jakości produktu, jak np. „PREMIUM” czy „WYSOKA JAKOŚĆ” można stosować w znakowaniu środków spożywczych na zasadzie dobrowolności zgodnie z art. 36 ust. 2 rozporządzenia 1169/2011. Według wskazanego przepisu informacja tego typu nie powinna wprowadzać konsumenta w błąd ani go dezorientować.

Ponadto, w stosownych przypadkach powinna być oparta na odpowiednich danych naukowych. Oznaczenie „PREMIUM” powinno zatem w sposób wyraźny i możliwy do zweryfikowania wyróżniać jakość produktu. Przyjmuje się, że środek spożywczy określany jako „PREMIUM” (lub opatrywany innymi określeniami bądź znakami odnoszącymi się do wyższej jakości) powinien mieć szczególne parametry jakościowe, inne niż te, które posiadają podobne środki spożywcze obecne w obrocie. Taką ocenę należy jednak przeprowadzić indywidualnie dla każdego produktu, biorąc pod uwagę całość znakowania oraz daną kategorię asortymentową.

Przykładowym uzasadnieniem hasła „PREMIUM” może być fakt, że produkt zawiera więcej mięsa lepszej jakości, nie zawiera albo zawiera mniejszą ilość dodatków do żywności lub spełnia kryteria dotyczące tradycyjności. Marki premium idealnie wpisują się bowiem w nowości inspirowane tradycyjnym smakiem i kuchnią regionalną.

Niekiedy tego typu komunikaty bywają używane zupełnie bezzasadnie przez producenta jako uatrakcyjnienie przekazu marketingowego i nierzadko nie niosą ze sobą żadnej znaczącej informacji. Należy jednak pamiętać, że w takiej sytuacji łatwo można narazić się na ryzyko zakwestionowania żywności. Bowiem jeśli dany produkt, określany jako „PREMIUM” nie będzie miał cech wyróżniających go spośród innych podobnych mu na rynku, to organ kontrolujący na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c rozporządzenia 1169/2011 może uznać, że zapis ten wprowadza konsumenta w błąd poprzez sugerowanie, że środek spożywczy ma lepszą jakość, gdy w rzeczywistości wszystkie podobne produkty dostępne na rynku mają taką jakość.

Zatem, decydując się na użycie określenia „PREMIUM”, warto byłoby posiadać odpowiednie dane naukowe i dokumenty, jak np. atesty jakościowe surowców, specyfikacje, wyniki badań laboratoryjnych, by w przypadku ewentualnej kontroli urzędowej móc udowodnić, że produkt faktycznie wyróżnia się jakością wśród innych obecnych na rynku.

Pamiętajmy więc o tym, że wszystkie zawarte na opakowaniu informacje, czy to obowiązkowe, czy dobrowolne muszą być zgodne z prawdą i przepisami, a na podmiocie odpowiedzialnym za określony produkt spożywczy spoczywa obowiązek ich udowodnienia.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani kwestią znakowania środków spożywczych, w tym możliwością stosowania innych dobrowolnych informacji na temat żywności i potrzebujecie pomocy w tym zakresie, to zapraszamy do kontaktu z Kancelarią KONDRAT i Partnerzy za pośrednictwem adresu mailowego: prawozywnosciowe@kondrat.pl. Bardzo chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

 

 

 

 


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl