Projekt rozporządzenia MRiRW ws. maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach RHD

Dnia 19 sierpnia 2021 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania.

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 44a ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Celem wydania projektowanego rozporządzenia, jest określenie maksymalnych ilości żywności zbywanej do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego w ramach RHD oraz zakresu i sposobu dokumentowania tej ilości, z uwzględnieniem rodzaju zbywanej żywności oraz ochrony zdrowia publicznego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa tej żywności.

W projektowanym rozporządzeniu wprowadzono następujące zmiany:

  • zmieniono brzmienie przepisów w taki sposób, aby maksymalne limity żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego odnosiły się wyłącznie do dostaw do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, nie zaś, tak jak dotychczas, do ilości żywności zbywanej zarówno konsumentom finalnym, jak i do ww. zakładów;
  • zwiększono maksymalny limit zbywania oleju oraz wstępnie przetworzonych lub przetworzonych produktów rybołówstwa;
  • doprecyzowano zakres niektórych grup asortymentowych żywności, w związku z wątpliwościami w interpretacji przepisów, zgłaszanymi przez podmioty.

Aktualnie projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12350302


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: https://pl.freepik.com/