Projekt rozporządzenia MRiRW ws. wysokości i sposobu uiszczania opłaty za prowadzenie oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej pszczół i stad zwierząt futerkowych przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

Dnia 20 sierpnia 2021 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za prowadzenie oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej pszczół i stad zwierząt futerkowych przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt.

Projekt rozporządzenia określa wysokość i sposób uiszczania opłaty za prowadzenie oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej pszczół i stad zwierząt futerkowych, biorąc pod uwagę koszty ponoszone przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt przy prowadzeniu tych ocen.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem wysokość opłaty za prowadzenie oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej pszczół będzie wynosiła rocznie za jedną matkę pszczelą w pasiece, w której jest realizowany program hodowlany – 150,00 zł. Z kolei wysokość opłaty za prowadzenie oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej stad zwierząt futerkowych będzie wynosiła rocznie za jedną samicę:

1)  lisów, jenotów, norek amerykańskich, tchórzy, nutrii i szynszyli – 8,00 zł;

2)  królików – 12,60 zł.

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 

Aktualnie projekt znajduje się na etapie opiniowania: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12350353


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: https://www.pexels.com/pl