Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie ws. wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

Dnia 17 maja na stronie RCL opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

Projektowane rozporządzenie przewiduje wprowadzenie m.in. następujących zmian:

  • wprowadzenie odrębnych zasad dotyczących informowania powiatowego lekarza weterynarii o uboju w przypadku uboju zwierząt, które miały wypadek, w wyniku którego konieczny jest jak najszybszy ich ubój, z przyczyn podyktowanych dobrostanem;
  • zniesienie możliwości badania metodą trichinoskopową mięsa świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięsa dzików pozyskanych przez osoby uprawnione do polowania, w celu produkcji mięsa na użytek własny oraz doprecyzowanie innych kwestii związanych z badaniem mięsa w kierunku włośni, aktualizacja przepisów rozporządzenia w zakresie związanym z materiałem szczególnego ryzyka pochodzącym od bydła;
  • doprecyzowanie kwestii związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawie oceny przydatności mięsa do spożycia przez ludzi.

Zakłada się, że efektem wprowadzonych zmian będzie m.in. poprawa efektywności nadzoru przez Inspekcję Weterynaryjną nad ubojem zwierząt na użytek własny, wyeliminowanie ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych oraz dostosowanie przepisów prawa krajowego do przepisów UE obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego oraz zdrowia zwierząt.

Aktualnie projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359800


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl