Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie ws. wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

Dnia 13 sierpnia 2021 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

Projektowane rozporządzenie ma na celu uchylenie przepisów obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny odnoszących się do uboju świń w gospodarstwie podlegającym ograniczeniom, nakazom lub zakazom w związku z wystąpieniem ASF, w związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. W przedmiotowym rozporządzeniu kompleksowo zostały uregulowane kwestie dotyczące tematyki ASF, w tym również zasady uboju zwierząt w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny w odniesieniu do gospodarstw znajdujących się w obszarach objętych restrykcjami związanymi z ASF.

Projektowane rozporządzenie znajduje się aktualnie na etapie uzgodnień:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12350101


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: https://pl.freepik.com/