Projekt rozporządzenia ws. stawek opłat za przeprowadzenie certyfikacji wina

Na stronie RCL dnia 21 stycznia 2022 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie certyfikacji wina lub moszczu.

Regulacja określa stawki opłat za przeprowadzenie certyfikacji wina lub moszczu winogronowego rocznikowego lub odmianowego, biorąc pod uwagę analizę rzeczywistych kosztów kontroli ponoszonych przez wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Według projektowanego rozporządzenia stawki opłat za przeprowadzenie certyfikacji, zatwierdzania i kontroli dla produktów sektora wina bez chronionej nazwy pochodzenia (ChNP) lub chronionego oznaczenia geograficznego (ChOG):

 1. obejmują kontrolę spełnienia wymagań i kontrolę danych, o których mowa w art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich i wynoszą 28,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę kontroli;
 2. w przypadku kontroli na miejscu – obejmują koszty dojazdu do miejsca wyrobu produktów sektora wina i wynoszą:
   • 8,40 zł, jeżeli odległość wynosi do 10 kilometrów;
   • 21,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 10 kilometrów do 50 kilometrów;
   • 63,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 50 kilometrów do 100 kilometrów;
   • 104,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 100 kilometrów do 150 kilometrów;
   • 146,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 150 kilometrów do 200 kilometrów,
   • 167,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 200 kilometrów.

Przewiduje się, że projektowana regulacja wejdzie w życie 7 marca 2022 r., czyli z dniem rozpoczęcia obowiązywania ustawy o wyrobach winiarskich.

Aktualnie projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355703/katalog/12848687#12848687


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl