Projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Dnia 2 stycznia 2023 r. opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Zakłada on m.in.:

 • obowiązkowe zamieszczenie komunikatu podczas prezentacji lub reklamy suplementu diety, tj. „Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety. Suplement diety nie ma właściwości leczniczych.”;
 • zakaz wykorzystywania w reklamach wizerunku autorytetów i ekspertów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w tym przede wszystkim osób wykonujących zawody medyczne,
 • zakaz wykorzystywania w reklamach przedmiotów mogących budzić skojarzenia z wykonywaniem zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
 • zakaz prezentacji czynności mogących budzić skojarzenia z wykonywaniem tych zawodów;
 • wprowadzenie ograniczeń w prowadzeniu reklam w zakresie grupy docelowej, jak i ewentualnych skojarzeń z wyrobami czy produktami leczniczymi;
 • odseparowanie produktów leczniczych i suplementów diety oferowanych w aptekach, punktach aptecznych czy też placówkach obrotu pozaaptecznego.
 • wprowadzenie ograniczeń dotyczących sposobu oraz miejsc prowadzenia prezentacji lub reklamy suplementów diety;
 • uregulowanie kwestii prezentacji i reklamy suplementów diety wprowadzanych pod podobną lub zbliżoną do produktów leczniczych nazwą lub szatą graficzną opakowania (tzw. marki parasolowe);
 • możliwość stosowania w oznakowaniu, prezentacji lub reklamie suplementów diety dobrowolnego znaku potwierdzającego jakość i bezpieczeństwo produktu na podstawie analizy jego składu;
 • wyłączenie z powiadomienia GIS żywność wzbogacaną obligatoryjnie;
 • doprecyzowanie procedury powiadamiania GIS, o pierwszym prowadzeniu do obrotu określonych środków spożywczych;
 • obowiązek dla podmiotu zgłaszającego powiadomienie do poinformowania GIS, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma GIS o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, o fakcie zwrócenia się do właściwej jednostki naukowej lub Urzędu o wydanie opinii.
 • zmiany w zakresie przepisów karnych i przepisów o karach pieniężnych (od 10 000 zł do 1 000 000 zł za prowadzenie prezentacji i reklamy niezgodnej z wymaganiami);

Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

Aktualnie projekt znajduje się na etapie opiniowania:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367901/katalog/12941907#12941907

 


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl