Projektowane zmiany w rozporządzeniu ws. jakości handlowej dżemów

Dnia 28 września 2021 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych.

Aktualna treść rozporządzenia ws. jakości handlowej wyrobów dżemowych, nie daje możliwości produkcji powideł śliwkowych z samych owoców śliw (bez dodatku cukrów). Obecnie zawsze wymagany jest dodatek cukrów oraz wymóg spełnienia minimalnego poziomu ekstraktu ogólnego oznaczonego refraktometrycznie, który dla powideł śliwkowych wynosi nie mniej niż 57%. Tymczasem istnieje możliwość wytwarzania bezpiecznych i dobrych jakościowo wyrobów w technologii powideł śliwkowych jedynie z samych owoców śliw bez dodawania cukrów, które będą miały w związku z tym, także niższy poziom ekstraktu ogólnego. Wobec aktualnej sytuacji prawnej producenci nazywają takie wyroby np. „100% śliwka”.

Proponuje się w odpowiednich przepisach projektowanego rozporządzenia wskazanie, że wyroby objęte rozporządzeniem ws. jakości handlowej wyrobów dżemowych, jakim są powidła śliwkowe będą mogły być produkowane także wyłącznie z samych owoców śliw oraz wprowadzenie przepisu dającego odstępstwo od wymogu spełnienia minimalnego poziomu ekstraktu ogólnego oznaczonego refraktometrycznie dla powideł śliwkowych wytwarzanych bez dodatku cukrów i opatrzonych oświadczeniem żywieniowym „bez dodatku cukrów” lub innym oświadczeniem żywieniowym o takim samym znaczeniu dla konsumenta w rozumieniu przepisów rozporządzenia 1924/2006.

Umożliwienie producentom, poprzez proponowaną zmianę przepisów, wytwarzania powideł śliwkowych także z samych owoców śliw, uporządkuje rynek krajowy i wpłynie pozytywnie na postrzeganie asortymentu tych produktów przez krajowych konsumentów jako bardziej naturalnych, przy utrzymaniu dalszej możliwości ich produkcji także z dodatkiem cukrów.

Planuje się, że rozporządzenie zostanie opublikowane w kwietniu 2022 r.

Aktualnie projektowane rozporządzenie znajduje się na etapie konsultacji publicznych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351701/katalog/12818561#12818561


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: https://www.pexels.com/pl