Rozpoczęcie stosowania rozporządzenia dot. „środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała” – już od 27 października 2022 r.

Od 27 października 2022 r. zaczyna obowiązywać rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1798 z dnia 2 czerwca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu i informacji w odniesieniu do środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała.

Rozporządzenie określa szczegółowe wymogi w odniesieniu do środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała w zakresie:

  • składu
  • etykietowania, prezentacji i reklamy;
  • powiadamiania w związku z wprowadzaniem produktu do obrotu.

Należy pamiętać, że od dnia 27 października br. wprowadzenie do obrotu „środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała” będzie związane z koniecznością złożenia powiadomienia do Głównego Inspektora Sanitarnego.

Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32017R1798

 


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl