Rozszerzenie wykazu przejść granicznych

Dnia 4 stycznia 2022 r. na stronie RCL opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych

W projekcie rozporządzenia dokonano rozszerzenia wykazu przejść granicznych o kolejowe przejście graniczne Siemianówka-Świsłocz, na którym dokonywana będzie kontrola pasz niezawierających materiałów pochodzących z tkanek zwierząt. Podjęcie inicjatywy legislacyjnej wynika z potrzeby uruchomienia odpraw weterynaryjnych na kolejowym przejściu granicznym Siemianówka-Świsłocz.

Aktualnie projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355104


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl