SPRAWDŹ KONKURENCJĘ – rejestr produktów objętych powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu do obrotu

źródło zdjęcia: www.sxc.huźródło zdjęcia: www.sxc.hu

Gdzie mogę sprawdzić jakie produkty zostały objęte powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu do obrotu?

Główny Inspektor Sanitarny prowadzi rejestr produktów objętych powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

autor-justyna-stefanczyk

Rejestr produktów prowadzony jest w formie elektronicznej i zawiera szereg danych dotyczących produktu, a które zostały wskazane w powiadomieniu o pierwszym wprowadzeniu do obrotu. Dane z rejestru, są publikowane na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, (http://gistest.pis.gov.pl/dep/?lang=pl&dep=14&id=42), z wyłączeniem danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy.

Rejestr produktów prowadzony jest w formie elektronicznej i zawiera następujące dane:

1. Nazwę produktu

2. Postać produktu

3. Proponowana przez podmiot powiadamiający kwalifikacja/ rodzaj środka spożywczego  „S/ŻW/ŚSSPŻ”

4. Skład jakościowy – składniki, w tym substancje czynne

5. Nazwa i adres podmiotu powiadamiającego o pierwszym wprowadzeniu do obrotu

6. Producenta oraz kraj pochodzenia produktu

7. Wyniki postępowania GIS  tj. ustalenie ostatecznej kwalifikacji produktu

Departament Żywności Prozdrowotnej w Głównym Inspektoracie Sanitarnym przyjmuje powiadomienia oraz prowadzi rejestr środków spożywczych objętych powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 


Autor: Justyna Stefańczyk-Kaczmarzyk,  Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl


źródło zdjęcia: www.sxc.hu