Stanowisko EFSA ws. CBD w kontekście wniosków o novel food

Kannabidiol to substancja, którą można uzyskać z roślin Cannabis sativa L. , a także zsyntetyzować chemicznie. Komisja Europejska uważa, że ​​CBD kwalifikuje się jako nowa żywność pod warunkiem, że spełnia warunki prawodawstwa UE dotyczącego nowej żywności

Dnia 7 czerwca 2022 r. EFSA opublikowała komunikat, w której stwierdzono, że obecnie nie może określić bezpieczeństwa CBD (kannabidiol) jako novel food ze względu na braki danych naukowych co do potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem CBD. W szczególności podkreślono, że nie ma obecnie wystarczających danych na temat wpływu CBD na wątrobę, przewód pokarmowy czy samopoczucie psychiczne.

W związku z powyższym, wnioski o novel food złożone w odniesieniu do CBD zostają poddane zawieszeniu do czasu zakończenia oceny bezpieczeństwa. Jednocześnie wskazano, iż to wnioskodawcy (ubiegający się o decyzję autoryzacyjną CBD jako novel food) są zobowiązani do uzupełniania braków dotyczących bezpieczeństwa.

EFSA zaplanowała otwartą sesję informacyjną dla wnioskodawców oraz pozostałych zainteresowanych. Wydarzenie online odbędzie się 28 czerwca 2022 r.

Link:https://www.efsa.europa.eu/en/news/cannabidiol-novel-food-evaluations-hold-pending-new-data


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl