„Suplementy diety”

Branża suplementów diety w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Obecnie bez większej trudności możemy znaleźć produkty, które byłyby dokładnie dopasowane pod nasze potrzeby, przykładowo na wsparcie odporności, dobry sen czy utrzymanie zdrowych włosów i paznokci. Niektórzy konsumenci traktują suplementy diety jako remedium na wszelkie dolegliwości. Inni nie wierzą w ich działanie i stronią od wszelkiego rodzaju suplementacji. Jak widać zdania w tym temacie są często podzielone. Jak świadomie podchodzić do kwestii suplementów diety? Czym w istocie są te produkty? I jak wygląda proces wprowadzenia ich do obrotu?

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (dalej: „ubżż”), suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnianie normalnej diety. Stanowi on skoncentrowane źródło witamin, składników mineralnych lub innych substancji, które wykazują efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, a do obrotu wprowadza się go obowiązkowo w formie umożliwiającej dawkowanie, czyli najczęściej w postaci kapsułek, tabletek, drażetek, saszetek z proszkiem bądź płynów przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych. Z uwagi na swoją formę i właściwości suplementy diety mogą kojarzyć się niektórym konsumentom z lekami. Należy jednak podkreślić, iż produkty należące do kategorii suplementów diety w żadnym wypadku nie mają właściwości leczniczych, a ich oznakowanie, reklama lub prezentacja nie powinna tego sugerować.

Szczegółowe wymagania odnoszące się do składu i oznakowania suplementów diety są ściśle określone przez przepisy. Znajdziemy je przede wszystkim w krajowym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu i oznakowania suplementów diety, a także w rozporządzeniu unijnym nr 1169/2011.

Na etykiecie suplementów diety nie może w szczególności zabraknąć:

  • określenia, iż jest to „suplement diety”;
  • nazwy kategorii substancji odżywczych lub substancji charakteryzujących produkt lub wskazania charakteru tych substancji;
  • informacji o porcji produktu zalecanej do spożycia w ciągu dnia;
  • ostrzeżenie dotyczące nieprzekraczania zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia;
  • stwierdzenia, iż „suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety”
  • stwierdzenia, iż „suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci”.

Co istotne, wprowadzenie suplementu diety na rynek polski wiąże się z koniecznością zgłoszenia (notyfikacji) produktu do Głównego Inspektora Sanitarnego (art. 29 ust. 1 ubżż). Przedsiębiorca, który nie dopełni tego obowiązku, zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia podlega karze grzywny (art. 100 ust. 1 pkt 3 ubżż).

Powiadomienia dokonuje się za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Powiadomień. Przy czym wszelkie informacje o tym, jak prawidłowo wypełnić formularz powiadomienia z łatwością odnaleźć można na stronie GIS. W takim zgłoszeniu należy podać szereg informacji o produkcie, w tym m.in. jego nazwę, kategorię produktową, wykaz składników i ich ilość, podmiot odpowiedzialny, kraj lub miejsce pochodzenia, czy też wzór oznakowania produktu w języku polskim.

Główny Inspektor Sanitarny, rozpatrując zgłoszenie, może zażądać od producenta dodatkowych informacji oraz zastosować procedurę postępowania wyjaśniającego m.in w kwestii prawidłowości, zastosowanej przez producenta kwalifikacji produktu do kategorii suplementów diety.

Warto podkreślić, że w przypadku stwierdzonych niezgodności produktu wprowadzonego na rynek, organ kontrolujący może wszcząć postępowanie i wydać decyzję nakazującą usunięcie stwierdzonych uchybień, zakazującą wprowadzania do obrotu lub nawet decyzję nakazującą wycofanie z rynku, jeśli produkt stanowi faktycznie realne zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka.

Podsumowując, należy podkreślić, iż suplementy diety to środki spożywcze, których celem jest uzupełnienie codziennej diety. Suplementy diety nie są lekami i nie mają na celu leczenia chorób, a ich stosowanie zawsze warto skonsultować z lekarzem lub dietetykiem.

Jeśli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej na temat znakowania, reklamy lub prezentacji suplementów diety, bądź jako producenci potrzebujecie wsparcia w procesie notyfikacji suplementów do GIS to zapraszamy do kontaktu z Kancelarią KONDRAT i Partnerzy za pośrednictwem adresu mailowego: prawozywnosciowe@kondrat.pl. Pomożemy w jasny i rzetelny sposób wyjaśnić wszelkie problematyczne kwestie!

 

 


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl