ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI 2021

Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności (WFSD) jest obchodzony, już po raz trzeci, 7 czerwca 2021 roku. WFSD został bowiem ustanowiony w 2018 roku, na podstawie rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, z inicjatywy Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO. Ma on na celu nie tylko zwrócenie uwagi, ale również zainspirowanie do działań na rzecz zapobiegania, wykrywania i zarządzania ryzykiem związanym z żywnością, tym samym przyczyniając się do polepszenia obszarów, takich jak bezpieczeństwo żywności, zdrowie, dobrobyt gospodarczy, rolnictwo, dostęp do rynków, czy zrównoważony rozwój.

Tegoroczny temat „Bezpieczna żywność dziś dla zdrowszego jutra” podkreśla potrzebę wprowadzania zrównoważonych systemów produkcji, aby zapewnić zdrowie ludzi, gospodarki i całej planety w perspektywie długoterminowej. Istotne jest, aby zdać sobie sprawę, że zdrowie ludzi, zwierząt i środowiska jest wzajemnie powiązane i że każde zdarzenie niepożądane dla bezpieczeństwa może mieć globalny wpływ na zdrowie publiczne, handel oraz gospodarkę.

Każda jednostka obecna w łańcuchu żywnościowym musi stale dbać o to, by spożywana żywność była bezpieczna dla zdrowia. Bezpieczna żywność jest niezbędna do promowania zdrowia konsumentów, a także wyeliminowania głodu, co stanowi 2 z 17 głównych celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Międzynarodowy dzień Bezpieczeństwa Żywności jest okazją do zintensyfikowania wysiłków na rzecz zmniejszenia ryzyka chorób przenoszonych przez żywność i zapewnienia bezpiecznej żywności.

FAO opracowało przewodnik dotyczący Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/world-food-safety-day/en/