Szereg substancji aromatycznych wycofanych z unijnego wykazu

Dnia 26 września 2022 r. wchodzi w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1466 z dnia 5 września 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do usunięcia z unijnego wykazu niektórych substancji aromatycznych.

Zgodnie z rozporządzeniem, z unijnego wykazu zostają wykreślone następujące substancje aromatyczne:

 • 1-(4-metoksyfenylo)pent-1-en-3-on (nr FL 07.030);
 • wanililidenoaceton (nr FL 07.046);
 • 1-(4-metoksyfenylo)-4-metylopent-1-en-3-on (nr FL 07.049);
 • 4-(2,3,6-trimetylofenylo)but-3-en-2-on (nr FL 07.206);
 • 6-metylo-3-hepten-2-on (nr FL 07.258);
 • 5,6-dihydro-3,6-dimetylobenzofuran-2(4H)-on (nr FL 10.034);
 • 5,6,7,7a-tetrahydro-3,6-dimetylobenzofuran-2(4H)-on (nr FL 10.036);
 • 3,4-dimetylo-5-pentylidenofuran-2(5H)-on (nr FL 10.042);
 • 2,7-dimetylookta-5(trans),7-dieno-1,4-lakton (nr FL 10.043);
 • heks-2-eno-1,4-lakton (nr FL 10.046);
 • non-2-eno-1,4-lakton (nr FL 10.054);
 • 2-deceno-1,4-lakton (nr FL 10.060);
 • 5-pentylo-3H-furan-2-on (nr FL 10.170);
 • 2-pirośluzan allilu (nr FL 13.004);
 • aldehyd 3-(2-furylo)akrylowy (nr FL 13.034);
 • 2-butanal furfurylidenu (nr FL 13.043);
 • 4-(2-furylo)but-3-en-2-on (nr FL 13.044);
 • 3-(2-furylo)-2-metyloprop-2-enal (nr FL 13.046);
 • 3-acetylo-2,5-dimetylofuran (nr FL 13.066);
 • 2-butylofuran (nr FL 13.103);
 • 3-(2-furylo)-2-fenyloprop-2-enal (nr FL 13.137);
 • 3-(5-metylo-2-furylo)prop-2-enal (nr FL 13.150).

Środki spożywcze, do których dodano którąkolwiek z ww. substancji aromatycznych i które zostały legalnie wprowadzone do obrotu przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, mogą pozostawać w obrocie do upływu ich daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia.

Z kolei środki spożywcze przywożone do Unii, do których dodano którąkolwiek z ww. substancji aromatycznych, mogą pozostawać w obrocie do upływu ich daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia, w przypadku, gdy importer takich środków spożywczych może udowodnić, że zostały one wysłane z danego państwa trzeciego i znajdowały się w tranzycie do Unii przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

 

Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1466&qid=1663595827474

 


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl