FSMP

Komisja zadecyduje o FSMP

26 listopada 2015 r. EFSA opublikowała Wytyczne dotyczące środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego (FSMP), czyli dokument, na podstawie którego Komisja Europejska będzie mogła zadecydować czy dany środek spożywczy będzie kwalifikowany jako FSMP, czy też nie. Nowe uprawnienia Komisji Możliwość decydowania o tym, do jakiej kategorii będą kwalifikowane środki spożywcze wprowadzane do obrotu w krajach Unii […]


FSMP – szykują się zmiany w przepisach

20 lipca 2016 r. zacznie obowiązywać większość przepisów nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała oraz uchylające dyrektywę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, […]


POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE PRZED GIS

Czy powiadomienie Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) o pierwszym wprowadzeniu do obrotu to koniec formalności jakie musi dopełnić podmiot działający na rynku spożywczym? Jakie kroki podejmuje GIS po otrzymaniu powiadomienia? Czy GIS może zablokować obrót środkiem spożywczym, w odniesieniu do którego dokonano powiadomienia? Te i podobne pytania zadają sobie przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu suplementy diety czy […]