GIS

Aloes dla kobiet w ciąży i dzieci? Uważaj na uchwały Zespołu GIS

Na portalu prawo-medyczne.info został opublikowany artykuł autorstwa Natalii Basałaj „Aloes dla kobiet w ciąży i dzieci? Uważaj na uchwały Zespołu GIS”. Artykuł jest dostępny pod linkiem: http://prawo-medyczne.info/aloes-dla-kobiet-w-ciazy-i-dzieci-uwazaj-na-uchwaly-gis Źródło zdjęcia: https://pixabay.com/pl  


„Amnestia ” dla żywności z odrzuconymi oświadczeniami!

Zgodnie z przepisami rozporządzenia 432/2012 w dniu 14 grudnia 2012 r. upływa sześciomiesięczny okres przejściowy, podczas którego producenci żywności mogli stosować oświadczenia zdrowotne niezatwierdzone przez Komisję Europejską. W praktyce, upływ okresu przejściowego oznacza, że po tej dacie z rynku powinny zniknąć wszelkie środki spożywcze oznakowane oświadczeniami zdrowotnymi niezamieszczonymi w wykazie dozwolonych oświadczeń, przyjętym w maju […]JAK POWIADOMIĆ GIS O PIERWSZYM WPROWADZENIU DO OBROTU

Zanim zaczniemy wprowadzać do obrotu pewne kategorie żywności m.in. suplementy diety oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego musimy powiadomić o tym Głównego Inspektora Sanitarnego. Jak dokonać powiadomienia, elektronicznie czy papierowo? Powiadomienie Głównego Inspektora Sanitarnego o zamiarze wprowadzenia do obrotu może być dokonane w sposób klasyczny przez złożenie do GIS wypełnionego papierowego formularza powiadomienia według wzoru, […]


POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE PRZED GIS

Czy powiadomienie Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) o pierwszym wprowadzeniu do obrotu to koniec formalności jakie musi dopełnić podmiot działający na rynku spożywczym? Jakie kroki podejmuje GIS po otrzymaniu powiadomienia? Czy GIS może zablokować obrót środkiem spożywczym, w odniesieniu do którego dokonano powiadomienia? Te i podobne pytania zadają sobie przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu suplementy diety czy […]