Główny Inspektor Sanitarny

Zmiany w reklamie suplementów diety

Poprawa efektywności nadzoru nad reklamą leków, suplementów diety i wyrobów medycznych, uzupełnienie i doprecyzowanie obowiązujących przepisów prawa określających warunki prowadzenia reklamy tych produktów oraz zapewnienie instrumentów do walki z przypisywaniem w ramach reklamy właściwości leczniczych produktom nieposiadającym statusu leku to cele, jakie przyświecały pracom Zespołu ds. uregulowania reklamy leków, suplementów diety i innych środków spożywczych […]


„Amnestia ” dla żywności z odrzuconymi oświadczeniami!

Zgodnie z przepisami rozporządzenia 432/2012 w dniu 14 grudnia 2012 r. upływa sześciomiesięczny okres przejściowy, podczas którego producenci żywności mogli stosować oświadczenia zdrowotne niezatwierdzone przez Komisję Europejską. W praktyce, upływ okresu przejściowego oznacza, że po tej dacie z rynku powinny zniknąć wszelkie środki spożywcze oznakowane oświadczeniami zdrowotnymi niezamieszczonymi w wykazie dozwolonych oświadczeń, przyjętym w maju […]