Główny Inspektorat Sanitarny


JAK POWIADOMIĆ GIS O PIERWSZYM WPROWADZENIU DO OBROTU

Zanim zaczniemy wprowadzać do obrotu pewne kategorie żywności m.in. suplementy diety oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego musimy powiadomić o tym Głównego Inspektora Sanitarnego. Jak dokonać powiadomienia, elektronicznie czy papierowo? Powiadomienie Głównego Inspektora Sanitarnego o zamiarze wprowadzenia do obrotu może być dokonane w sposób klasyczny przez złożenie do GIS wypełnionego papierowego formularza powiadomienia według wzoru, […]


POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE PRZED GIS

Czy powiadomienie Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) o pierwszym wprowadzeniu do obrotu to koniec formalności jakie musi dopełnić podmiot działający na rynku spożywczym? Jakie kroki podejmuje GIS po otrzymaniu powiadomienia? Czy GIS może zablokować obrót środkiem spożywczym, w odniesieniu do którego dokonano powiadomienia? Te i podobne pytania zadają sobie przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu suplementy diety czy […]