GMO

GMO jednak w Polsce

W ostatnim czasie wyjątkowo dużo emocji wzbudziła kwestia żywności genetycznie zmodyfikowanej (GMO – Genetically Modified Organisms). Stało się to za sprawą odbywającego się procesu legislacyjnego, którego przedmiotem była ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (druk sejmowy nr 176), obecnie już podpisana przez Prezydenta RP. Nowelizacja ustawy była nieodzowna, by dostosować polskie prawo […]