inspekcja sanitarna

Masz czas do 14 grudnia 2012!

14 grudnia 2012 r. – jest to data wejścia w życie przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. ustanawiającego wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci. Z przepisów tych wynika niemożność stosowania w znakowaniu artykułów spożywczych innych […]